Välkommen till EX-Center!

För barn och vuxna med medfödda reduktionsmissbildningar eller amputationer på fler än en arm eller ett ben finns EX-Center. Vi är ett rehabiliterings- och kunskapscenter på riksnivå som drivs av Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären och Föreningen för de Neurosedynskadade. Centret består av en rad specialister, och har funnits sedan 1993.

EX-Center arbetar med habilitering och rehabilitering utifrån en helhetssyn med kunskapsuppbyggande insatser och informationsspridning. Vi fungerar som ett komplement till det stöd som erbjuds i kommuner och landsting.

Vi arbetar alltid i team som består av ortopedläkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, samordnare och psykolog. Patientens vistelse/besök anpassas individuellt. Vi anlitar ofta en eller flera förebilder som patienten och anhöriga får träffa. Vi vet att det är oerhört viktigt att få möta någon med en liknande skada för att utbyta erfarenheter.

Klicka här för att se Informationsfilm om brukarmedverkan på EX-Center.
Inspelad av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2013-05

Samordnaren håller i alla kontakter före, under och efter besöket på EX-Center och fungerar som en sammanhållande kraft såväl inom som utom EX-Center.

 
Vi välkomnar multipelt extremitetsskadade från hela landet men även från andra länder. Läs mer om hur du kommer till EX-Center här!

Kontakta EX-Centers samordnare för att få hjälp att reda ut begreppen.

Telefon: 08-791 14 67

Partners


   www.brackediakoni.se
   Bräcke Diakoni

   www.ffdn.se
   Föreningen för de 
   Neurosedynskadade
   The Swedish Thalidomide society, NGO

   www.tipbase.org
   Tips- och idédatabas 
   på internet

   www.dysnet.org 
   The Online Dysmelia 
   Community
Smode Webbutveckling