Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Anne Skoog

Anne Skoog är läkare på EX-Center, Armprotesmottagningen och Gåskolan på Aktiv Ortopedteknik, Anne är specialist i ortopedi. 
Hon har arbetat på Södersjukhuset sedan 1992 och där bl a ansvarat för traumaenheten och Gåskola. De sista 10 åren har hon varit anställd på Nacka sjukhus.Rehabteamet


802
820
822