Artogryphos

Artrogrypos eller AMC (Artrogryposis Multiplex Congenita) betecknar ett syndrom av medfödda felställningar i ett flertal leder.

Stelhet och kontrakturer drabbar t.ex. käk-, axel-, armbågs-, knä- och fotleder. Felställningarna är kombinerade med mer eller mindre omfattande muskelsvaghet. Omfattningen av funktionshindret varierar, från relativt lindriga besvär till mycket grava rörelsehinder. Behandlingen utgörs av gipsningar eller ortoser, sjukgymnastik och operationer med syfte att få så god ställning och funktion som möjligt. AMC kan bero på sjukdom eller skador i nervsystemet, musklerna eller skelettet/lederna eller mekaniska orsaker. Årligen föds ca fem barn i Sverige med diagnosen. Det finns ca 350 personer i olika åldrar med detta funktionshinder.

Källa: sällsynta diagnoser

Partners


   www.brackediakoni.se
   Bräcke Diakoni

   www.ffdn.se
   Föreningen för de 
   Neurosedynskadade
   The Swedish Thalidomide society, NGO

   www.tipbase.org
   Tips- och idédatabas 
   på internet

   www.dysnet.org 
   The Online Dysmelia 
   Community
Smode Webbutveckling