Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Fredrik Buch

Dr. Fredrik Buch, MD, Ph.D, är medicinskt ansvarig för medicintekniska ortopedmottagningen på Rehabcenter Sfären och tar även emot patienter på EX-Center. Han är specialist i ortopedi sedan 1989 och är även medicine doktor. Fredrik har tidigare arbetat bl.a. på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har en lång erfarenhet inom klinisk prövningsverksamhet och arbetat med förebyggande hälsovård.

802
820
831