Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Hanna Isaksson

Hanna Isaksson arbetar som hälsopedagog sedan 2012 och var projektsamordnare för projektet ”Hälsa för kropp och själ – en livsstilsutbildning för personer med extremitetsskador” under projektets tid 2013-2015. Numera är hon ansvarig för EX-Centers och FfdN:s hälsopromotiva arbete. Hanna arbetar med livsstilsförändringar och motivation, gällande bland annat kost, vikt och träning. 
Hanna har bl.a. studerat pedagogik, handikappvetenskap, kommunikation/samtalsmetodik och Idrott/hälsa vid Linköpings universitet. Hanna har också genomgått utbildning i Hälsosamtalets pedagogik och Motiverande samtal (MI). 802
820
830