Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Annci Åström, Leg. Sjukgymnast


Annci atbetar på Gåskolan och ingår också i EX-Centers team för utredning, bedömning och behandling av individer med multipla extremitetsskador..

Telefonnummer: 08-791 14 25, 

E-post: annci.astrom@brackediakoni.se
802
820
827