Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Lena Gudmundson

Lena är Leg. Sjukgymnast och arbetar på Gåskolan sedan 1998. Hon har tidigare erfarenhet från ortopedisk rehabilitering och även thoraxkirurgi. Lena är sedan 2011 en del av EX-Centers team.

Telefon: 08-791 14 25


802
820
828