Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Material & länkar

Material 

Film om brukarmedverkan på EX-Center

Länkar 


Föreningen för de Neurosedynskadade 
Bräcke Diakoni
Tipbase (EX-Centers Tips- och idédatabas) 
Dysmeliföreningen

Övrigt


Sepsisfonden
CSD Centrum för sällsynta diagnoser
Tips och hjälpmedelsdatabas från Spinalis

805