Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Välkommen till EX-Center!

EX-Center är ett rehabiliterings- och kunskapscenter på riksnivå för barn och vuxna med medfödda reduktionsmissbildningar eller amputationer p.g.a. skada eller sjukdom på fler än en arm eller ett ben.

Centret drivs av Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) och Aktiv Ortopedteknik i Stockholm AB.

EX-Center startade sin verksamhet 1993. Vi arbetar med  habilitering/rehabilitering och hälsa utifrån en helhetssyn med kunskapsuppbyggande insatser och informationsspridning. Vi
fungerar som ett komplement till det stöd som erbjuds i kommuner och landsting. Aktiv Ortopedteknik har avtal med Stockholms läns landsting.

EX-Centers ansvarsområde är rehabilitering för personer med multipla extremitetsskador. Detta omfattar personer med medfödda multipla extremitetsskador (inkl. dysmeli, TAR-syndromet, Artrogrypos, Aperts syndrom), neurosedynskador samt förvärvade multipla extremitetsskador på grund av trauma eller sjukdom (sepsis eller tumörer). 

EX-Centers interdisciplinära team består av koordinator, ortopedläkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog och ortopedingenjör. Vi samarbetar också med ortopedingenjörer från samtliga ortopedverkstäder som har avtal med Stockholms Läns Landsting.

Rehabteamet


801