Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Petra Danneman

Petra Danneman är Leg. Arbetsterapeut sedan 1988. Hon har bred erfarenhet och kunskap efter många år som hjälpmedelskonsulent och distriktsarbetsterapeut inom primärvården.

Petra arbetar på Armprotesmottagningen och i EX-Centers team sedan 2014.


802
820
826