TAR syndrom

TAR-syndromet karaktäriseras av kombinationen av lågt antal blodplättar (trombocyter) och avsaknad av strålbenet i underarmarna. Namnet TAR är bildat av de första bokstäverna i trombocytopeni (brist på trombocyter), absense (frånvaro av) och radius (strålben, ett av underarmsbenen).

Redan i samband med förlossningen syns den karaktäristiska avsaknaden av strålbenet i båda underarmarna. Detta gör att underarmarna blir mycket korta och att händerna ofta är böjda i vinkel mot överarmarna.

Barnen kan också ha andra förändringar i musklerna och skelettet i armar och händer, t.ex.underutveckling eller förändring av det andra underarmsbenet (ulna), förändrat eller förkortat överarmsben och skelettavvikelser i händerna. Hos ungefär hälften finns även skelettförändringar i ben och fötter. Knäna kan vara felställda och knäskålarna kan vara placerade på ett avvikande sätt. Det är vanligt att knälederna är instabila, vilket kan orsaka hjulbenthet eller kobenthet. Höftleden kan vara ur led (höftledsluxation).

Antalet barn med TAR-syndromet är mycket litet. Det föds ett till två barn varje år med syndromet i Sverige.

Källa: socialstyrelsen

Partners


   www.brackediakoni.se
   Bräcke Diakoni

   www.ffdn.se
   Föreningen för de 
   Neurosedynskadade
   The Swedish Thalidomide society, NGO

   www.tipbase.org
   Tips- och idédatabas 
   på internet

   www.dysnet.org 
   The Online Dysmelia 
   Community
Smode Webbutveckling