Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Anita Stockselius

Anita är Leg. Arbetsterapeut och arbetar sedan 1 september 2018 på Armprotesmottagningen och EX-Center på Aktiv Ortopedteknik, Dessförinnan arbetade hon, sedan 1999, i samma verksamheter först på Röda Korsets Sjukhus och sedan Rehabcenter Sfären. 
Anita har lång erfarenhet av att arbeta med personer som har extremitetsskador. Har tidigare också arbetat på akutsjukhus

Telefon: 08-624 95 50


Rehabteamet802
820
825