Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Anita Stockselius

Anita är Leg. Arbetsterapeut och arbetar sedan 1999 på Armprotesmottagningen, Rehabcenter Sfären och EX-Center. Anita har lång erfarenhet av att arbeta med personer som har extremitetsskador. Har tidigare arbetat på akutsjukhus

Telefon: 08-791 14 33


802
820
825