Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Nyheter

***********************

Inbjudan till Nordiskt Tvärfackligt Forum

för Dysmeli och Armamputation

9-10 februari 2017

på Scandic Star Sollentuna


Nästa tvärfackligt forum för dysmeli och armamputerade blir 9-10 februari 2017 på Scandic Star Sollentuna norr om Stockholm. 


(publicerad 2016-05-17)***********************

Välkomna till EX-Centers
informations- och inspirationsdagar

för barn (0-10 år) med multipla extremitetsskador,
deras föräldrar och syskon

Aronsborgs konferensanläggning
den 9-11 september 2016
i Bålsta utanför Stockholm

(publicerad 2016-03-03)

***********************

Nu finns nya möjligheter för att komma till EX-Center!


Nya patientlagen
I och med den nya patientlagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015, är det möjligt för dig som är bosatt utanför Stockholms län att komma till EX-Center utan en specialistvårdsremiss från ditt hemlandsting. Du har enligt denna lag rätt att söka öppen specialistvård i annat landsting utan särskild remiss, förutsatt att ditt hemlandsting inte kräver en specialistvårdsremiss för vård inom landstinget.

(publicerad 2015-12-17)

***********************


806