Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Nyheter

Välkommen till en temadag för dig som har drabbats av amputationer på grund av sepsis

fredagen den 17 november 2017

på Eugeniahemmet på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Arrangörer är EX-Center i samarbete med Centrum för Sällsynta Diagnoser(CSD) på Karolinska Universitetssjukhuset 
(publicerad 2017-09-19)***********************

Nu finns nya möjligheter för att komma till EX-Center!


Nya patientlagen
I och med den nya patientlagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015, är det möjligt för dig som är bosatt utanför Stockholms län att komma till EX-Center utan en specialistvårdsremiss från ditt hemlandsting. Du har enligt denna lag rätt att söka öppen specialistvård i annat landsting utan särskild remiss, förutsatt att ditt hemlandsting inte kräver en specialistvårdsremiss för vård inom landstinget.

(publicerad 2015-12-17)

***********************


806