Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Lena Gudmundson

Lena är Leg. Fysioterapeut  och arbetar på Gåskolan och EX-Center sedan 1 september 2018. Dessförinnan arbetade hon  på Gåskolan på Rehabcenter Sfären sedan 1998. Lena är sedan 2011 en del av EX-Centers team.
Hon har tidigare erfarenhet från ortopedisk rehabilitering och även thoraxkirurgi. 

Telefon: 08-624 95 50


Rehabteamet802
820
828