Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Christina Ragnö

Christina är Leg Arbetsterapeut och är samordnare för Armprotesenheten, Gåskolan, EX-Center och Ortopedtekniska mottagningen gentemot Rehabcenter Sfären.
Hon har en fördjupning i forskningsmetodik och arbetsterapi på C-nivå.
Christina arbetar sedan 1993 på Armprotesenheten och på EX-Center och har varit med sedan starten av EX-Center ´93. Hon har över 20 års erfarenhet av att arbeta med Neurosedynskadade, Dysmelister och amputerade.
Christina har tidigare framförallt arbetat med ortopedisk akutsjukvård, barnhabilitering och rehabilitering av armamputerade.

Telefon: 08-791 14 30


802
820
824