Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Jonas Bergström

Dr Jonas Bergström, MD, Ph D, är specialist i ortopedi sedan 1994. Disputerade 2006 på av avhandling om opioida receptorer i rörelseapparaten. Jonas har omfattande erfarenhet av deformiteter  från arbete med barnortopedi, trauma och ryggkirurgi vid Karolinska och Akademiska Sjukhusen.

 E-post: info@ex-center.org


802
820
823