Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Madelaine Krook

Madelaine är Leg. Psykolog och Psykoterapeut.

Madelaine arbetar sedan november 2009 på Armprotesenheten och EX-Center på Rehabcenter Sfären. Sedan 2011 arbetar hon också på avdelningen för Onkologisk rehabilitering på rehabcentret.
Hon har tidigare arbetat inom psykiatrin, Huddinge sjukhus, på Bröstcancerföreningen och på Kropp & Själ, Solna Strand.

Tel: 08-791 14 28


802
820
829