Teamet

Här kan Du läsa mer om våra teammedlemmar


Christina Ragnö, Verksamhetschef /Leg. Arbetsterapeut

Christina har en fördjupning i forskningsmetodik och arbetsterapi på C-nivå.

Christina arbetar sedan 1993 på Armprotesenheten och på EX-Center och har varit med sedan starten av EX-Center ´93. Hon har över 20 års erfarenhet av att arbeta med Neurosedynskadade, Dysmelister och amputerade.

Christina har tidigare framförallt arbetat med ortopedisk akutsjukvård, barnhabilitering och rehabilitering av armamaputerade.

Telefon: 08-791 14 30, e-post: christina.ragno@brackediakoni.se


Marie Wikström, Samordnare

Marie har arbetat som samordnare för EX-Centers patienter sedan 2003. Hon var en av initiativtagarna till EX-Center och har arbetat där sedan starten 1993. Under hela perioden har hon varit anställd av Föreningen för de Neurosedynskadade och haft diverse olika arbetsuppgifter inom föreningen. Under åren 2003-2005 var Marie FfdN:s kanslichef. Marie har livslång erfarenhet av att vara Neurosedynskadad.

Telefon: 08-791 14 67, e-post: marie.wikstrom@ex-center.org


Dr Peter Låftman, MD, PhD


Peter Låftman är EX-Centers ansvarige läkare. Han är specialist i ortopedi och medicine doktor. Han har bl.a. varit ansvarig för armprotesverksamheten på Norrbackainstitutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Han har dessutom varit verksam som barn- och allmän ortoped under många år på Karolinska Universitetssjukhuset och i Vällingby.

E-post: info@ex-center.org 


Dr. Fredrik Buch, MD,Ph.D


Fredrik är medicinskt ansvarig för medicintekniska ortopedmottagningen på RehabCenter Sfären och tar även emot patienter på EX-Center. Han är specialist i ortopedi sedan 1989 och är även medicine doktor. Fredrik har tidigare arbetat bl.a. på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har en lång erfarenhet inom klinisk prövningsverksamhet och arbetat med förebyggande hälsovård.
 


Anita Stockselius, Leg. Arbetsterapeut

Anita är arbetsterapeut och arbetar sedan 1999 på Armprotesmottagningen, Rehabcenter Sfären och EX-Center. Anita har lång erfarenhet av att arbeta med personer som har extremitetsskador.  Har tidigare arbetat på akutsjukhus

Telefon: 08-791 14 33, e-post: anita.stockselius@brackediakoni.se


Maria Nilseryd-Krogsgaard, Leg. Arbetsterapeut (Tjänstledig)Maria har arbetat på Rehabcenter Sfären sedan 2003. Hon jobbade först flera år med inneliggande rehabilitering på sjukhuset. Därefter började Maria på Armprotesenheten och hon är numera även en del av EX-Centers team.

Telefon: 08-791 14 33 e-post: maria.nilseryd@brackediakoni.se


Katja Lundqvist, Leg. Sjukgymnast (Tjänstledig)

Katja har Magisterexamen i Ortopedisk Manuell Terapi -06
Fördjupande kunskaper inom idrottsmedicin och fysiologi samt ”Pilatesträning” för rehabilitering och MDT (mekanisk diagnostik och terapi)

Katja ingår i EX-Centers team för utredning, bedömning och behandling av individer med multipla extremitetsskador och finns till även för armprotesenheten när armamputerade behöver hjälp med specifik träning. Hon har flera års erfarenhet av ortopedisk rehabilitering i alla dess faser. Har jobbat på Gåskolan och EX-Center sedan 2003.

Telefonnummer: 08-791 14 25,

E-post: katja.lundqvist@brackediakoni.se

 

Lena Gudmundson, Leg. sjukgymnastLena arbetar på Gåskolan sedan 1998. Hon har tidigare erfarenhet från ortopedisk rehabilitering och även thoraxkirurgi. Lena är sedan 2011 en del av EX-Centers team.

e-post lena.gudmundson@brackediakoni.se
Telefonnummer: 08-791 14 25
 

Madelaine Krook, Leg. PsykologMadelaine är psykolog och psykoterapeut.

Madelaine arbetar sedan november 2009 på Armprotesenheten och EX-Center på RehabcCenter Sfären. Sedan 2011 arbetar hon också på avdelningen för Onkologisk rehabilitering på rehabcentret.
Hon har tidigare arbetat inom psykiatrin, Huddinge sjukhus, på Bröstcancerföreningen och på Kropp & Själ, Solna Strand.

Tel: 08-791 14 28, e-post: madelaine.krook@brackediakoni.se


Neurosedynbedömningar

EX-Centers team genomför Neurosedynbedömningar. Läs mer om Neurosedynbedömningar här

E-post: info@ex-center.orgTillbaka till toppen

Partners


   www.brackediakoni.se
   Bräcke Diakoni

   www.ffdn.se
   Föreningen för de 
   Neurosedynskadade
   The Swedish Thalidomide society, NGO

   www.tipbase.org
   Tips- och idédatabas 
   på internet

   www.dysnet.org 
   The Online Dysmelia 
   Community
Smode Webbutveckling