Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

Ingrid Ekenman

 Ingrid is working as a consultant at EX-Center, the Arm Prosthesis Unith and the Walking School at Aktiv Ortopedteknik/Rehabilitation. 

Rehabteamet802
820
856