Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Nyheter

EX-Centers team på Aktiv Ortopedteknik i Bergshamra i Solna.


Övre raden från vänster: Ortopedläkare Thomas Eisler, leg arbetsterapeut Jan Lindblad, leg psykolog Fredrik Gunnarsson, leg arbetsterapeut Stina Lermon, leg fysioterapeut Hanna Lövén. 

Undre raden från vänster: Leg fysioterapeut Katarina Bergman Bodén, rehabchef och ortopedingenjör Erik Hidemo, koordinator Marie Wikström och leg fysioterapeut Lena Gudmundson.


****************


Digital Föreläsning (ca 45 min)

Nu kan ni se och lyssna på när Christina Ragnö (fd arbetsterapeut på EX-Center) och Marie Wikström (EX-Centers koordinator) berättar om resultaten från telefonintervjuerna med Föreningen för de Neurosedynskadades medlemmar. Arbetet genomfördes inom EX-Center/FfdN:s projektet personcentrerad vård. Klicka på länken nedan:***********************


Nu finns nya möjligheter för att komma till EX-Center!


Nya patientlagen
I och med den nya patientlagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015, är det möjligt för dig som är bosatt utanför Stockholms län att komma till EX-Center utan en specialistvårdsremiss från ditt hemlandsting. Du har enligt denna lag rätt att söka öppen specialistvård i annat landsting utan särskild remiss, förutsatt att ditt hemlandsting inte kräver en specialistvårdsremiss för vård inom landstinget.

(publicerad 2015-12-17)

***********************

Rehabteamet806