Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Nyheter

Välkommen till EX-Centers/FfdNs träff för barn och ungdomar under 18 år med multipla dysmelier/amputa­tioner den 13-15 oktober 2023 i Bålsta utanför Stockholm.

Helgens innehåll:

  • Gymbesök för de äldre barnen med instruktör
  • Gympa för de yngre barnen
  • Föreläsning av handläggare från Försäkringskassan för              föräldrar om bilstöd, merkostnadsersättning och            omvårdnadsbidrag.
  • Förebilder kommer att visa sina anpassade bilar 
  • Diskussioner om övningskörning och körkortstillstånd
  • Bad i inomhuspool 
  • Bak till halloweenfest
  • Halloween fest på lördagskväll
  • Lekrum för de minsta barnen

Sista anmälningsdag är den 1 september.

För mer information se inbjudan med preliminärt program här


EX-Centers team på Aktiv Ortopedteknik i Bergshamra i Solna.


Övre raden från vänster: Ortopedläkare Thomas Eisler, leg arbetsterapeut Jan Lindblad, leg psykolog Fredrik Gunnarsson, leg arbetsterapeut Stina Lermon, leg fysioterapeut Hanna Lövén. 

Undre raden från vänster: Leg fysioterapeut Katarina Bergman Bodén, rehabchef och ortopedingenjör Erik Hidemo, koordinator Marie Wikström och leg fysioterapeut Lena Gudmundson.


****************


Digital Föreläsning (ca 45 min)

Nu kan ni se och lyssna på när Christina Ragnö (fd arbetsterapeut på EX-Center) och Marie Wikström (EX-Centers koordinator) berättar om resultaten från telefonintervjuerna med Föreningen för de Neurosedynskadades medlemmar. Arbetet genomfördes inom EX-Center/FfdN:s projektet personcentrerad vård. Klicka på länken nedan:***********************


Nu finns nya möjligheter för att komma till EX-Center!


Nya patientlagen
I och med den nya patientlagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015, är det möjligt för dig som är bosatt utanför Stockholms län att komma till EX-Center utan en specialistvårdsremiss från ditt hemlandsting. Du har enligt denna lag rätt att söka öppen specialistvård i annat landsting utan särskild remiss, förutsatt att ditt hemlandsting inte kräver en specialistvårdsremiss för vård inom landstinget.

(publicerad 2015-12-17)

***********************

Rehabteamet806