Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Nyheter

EX-Centers nya team på Aktiv Ortopedteknik i Bergshamra i Solna.
Bild

från vänster: Leg psykolog Madelaine Krook, överläkare Anne Skoog, leg arbetsterapeut Anita Stockselius, koordinator Marie Wikström, leg arbetsterapeut Stina Lermon, leg fysioterapeut Katarina Bergman Bodén och leg fysioterapeut Lena Gudmundson. På bilden saknas Erik Reimbladh, Ortopedingenjör/Rehabchef på AO.


***********************

Välkommen
till

EX-Centers informationsdag för verksamhetschefer, ortopedläkare och annan vårdpersonal som kommer i kontakt med patienter med multipla extremitetsskador

den 14 november 2019 kl. 10.00-16.00
på Aktiv Ortopedteknik i Solna

Se inbjudan HÄR***********************Nu finns nya möjligheter för att komma till EX-Center!


Nya patientlagen
I och med den nya patientlagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015, är det möjligt för dig som är bosatt utanför Stockholms län att komma till EX-Center utan en specialistvårdsremiss från ditt hemlandsting. Du har enligt denna lag rätt att söka öppen specialistvård i annat landsting utan särskild remiss, förutsatt att ditt hemlandsting inte kräver en specialistvårdsremiss för vård inom landstinget.

(publicerad 2015-12-17)

***********************

Rehabteamet806