Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Nyheter

  • Ta del av den digitala föreläsningen inom EX-Centers/FfdN:s projekt, personcentrerad vård, där resultaten av telefonintervjuerna med Föreningen för de Neurosedynskadades medlemmar presenteras.Välkommen till EX-Center!

EX-Center är ett rehabiliterings- och kunskapscenter på riksnivå för barn och vuxna med medfödda reduktionsmissbildningar eller amputationer p.g.a. skada eller sjukdom på fler än en arm eller ett ben.

EX-Center drivs av Amputations- och Dysmelicentrum på Aktiv Ortopedteknik i Stockholm och
Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN). 

EX-Center startade sin verksamhet 1993. Vi arbetar med  habilitering/rehabilitering och hälsa utifrån en helhetssyn med kunskapsuppbyggande insatser och informationsspridning. Vi
fungerar som ett komplement till det stöd som erbjuds i kommuner och landsting. Aktiv Ortopedteknik har avtal med Region Stockholm.

EX-Center riktar sig till alla med medfödda multipla extremitetsavvikelser såsom Dysmeli, Neurosedynskada, TAR-syndrom, Artrogrypos och Aperts syndrom samt  till personer som amputerats på flera extremiteter på grund av trauma eller sjukdom (sepsis eller tumörer). 

EX-Centers interdisciplinära team består av koordinator, ortopedläkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog och ortopedingenjör. Vi samarbetar också med ortopedingenjörer från andra ortopedverkstäder som har avtal med Region Stockholm.

Rehabteamet801