Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Stress

Från tid till annan utsätts alla för stress. Det kan vara små saker som gör oss stressade som att bussen är sen eller att skrivaren inte fungerar. Men det kan också handla om situationer som är av större karaktär som att gå igenom en skilsmässa eller att någon du håller av dör. 

Att ha en funktionsnedsättning innebär i sig själv att du är utsatt för ett ständigt stresspåslag. Ett slags bakgrundsbrus. Något som påverkar i stort sett allt du gör. Det kan dels handla om att du blir stressad av en situation som är av mer psykisk karaktär, du väntar på ett myndighetsbeslut, kommer assistenten eller inte, fungerar hissen. 

Stressen kan också handla om något som påverkar dig fysiskt, att saker ta längre tid, att du inte kan göra det du själv vill, att vara beroende av andra. 

Oavsett om stressen är fysisk eller psykisk så går kroppen på högvarv. Något den klarar om det inte blir för ofta eller under för lång tid. Stressen kan då på sikt leda till en ökad psykisk ohälsa samt att det även kan leda till ett sämre fysiskt välmående som till exempel ökad fysisk smärta i kroppen eller förhöjt blodtryck.  

Ekonomi kan för många vara en ytterligare stressfaktor. Det finns flera orsaker till att ekonomin hos personer med funktionsnedsättningar är sämre än hos den övriga befolkningen. Fler personer med funktionsnedsättningar har lägre utbildningsnivå och är ensamboende, vilket påverkar den ekonomiska situationen negativt. Många har sämre möjlighet att arbeta heltid och att man har fördyrade levnadsomkostnader.  

Om du har ett barn med funktionsnedsättning kan ekonomin påverkas av att du inte kan eller orkar arbeta heltid. Insatser för barnet gör att du inte hinner arbeta i den utsträckning som du vill eller behöver. Detta är ytterligare faktorer som ökar graden av stress. 

Om du upplever att du har ett högt stresspåslag, fundera över hur du kan förändra din situation eller om inte, kan du förändra hur du ser på din situation?

Rehabteamet868
874
893