Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Besvär

Vissa besvär kan också upplevas hindrande som till exempel smärta eller klimakteriebesvär.

Rehabteamet868
872