Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
AO Gåskola/Armprotesmottagning

eller

Pappersremiss skickas till:
Amputations- och Dysmelicentrum
på Aktiv Ortopedteknik
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Behandlingar/ingrepp

När behandlingar och ingrepp ska genomföras på en person med extremitetsavvikelser så är det viktigt att i möjligaste mån bibehålla fysisk funktion under och efter avslutad behandling. Om du ska genomgå en behandling som kommer att ske under en längre tid kan du behöva stå på dig kring vad som fungerar och vad som inte fungerar för att inte få sämre rörlighet under tiden.

Rehabteamet

  • Psykolog868
873