Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Material & länkar

Material 

Digital Föreläsning (ca 45 min)
Christina Ragnö och Marie Wikström berättar om resultaten från telefonintervjuerna med FfdN:s medlemmar inom EX-Center/FfdN:s projekt personcentrerad vård.

Till föreläsmningen


Film om brukarmedverkan på EX-CenterLänkar 

Föreningen för de Neurosedynskadade 

Aktiv Ortopedteknik i Stockholm AB

Tipbase (EX-Centers Tips- och idédatabas) 

Dysmeliföreningen

Övrigt

Sepsisfonden

CSD Centrum för sällsynta diagnoser

Tips och hjälpmedelsdatabas från Spinalis

Rehabteamet805