Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Material & länkar

Material 

Film om brukarmedverkan på EX-Center

Länkar 

Föreningen för de Neurosedynskadade 

Aktiv Ortopedteknik i Stockholm AB

Tipbase (EX-Centers Tips- och idédatabas) 

Dysmeliföreningen

Övrigt

Sepsisfonden

CSD Centrum för sällsynta diagnoser

Tips och hjälpmedelsdatabas från Spinalis

Rehabteamet805