Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Erfarenheter från intervjuer

Vilken typ av rörelsenedsättning du än har så innebär det att du står, går, sitter och gör saker annorlunda än en person som har full rörelsefunktion i kroppen. Det gör att kroppen dagligen utsätts för belastningar som på sikt kan leda till smärta och minskad rörlighet. Trots det kan det vara svårt att undvika vissa rörelsemönster eftersom man är begränsad i hur kroppen fungerar. Men det finns ändå några saker som kan vara bra att tänka på och den information som finns här är indelad i några teman som kom fram i samband med intervjuerna.  

Att ha ett rörelsehinder är både psykiskt och fysiskt belastande och gör att saker tar både mer tid och energi. Ett rörelsehinder som innebär att man hela tiden utnyttjar sin kropp och energi till det yttersta, leder till minskade marginaler och ökar sårbarheten för skador, sjukdomar eller andra komplikationer. Man kan säga att utrymmet för ohälsosamma vanor är mindre, och att de leder till större konsekvenser än det gör för en person utan funktionsnedsättning. Om man är väldigt överviktig, har högt blodtryck, höga nivåer av fett i blodet samt diabetes, då ökar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.
Det finns en hel del man kan göra själv för att minska risken. 

Rehabteamet868
874