Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Behandling

Inför varje besök på EX-Center får patienten svara på ingående frågeformulär. Behandlingen på EX-Center utgår sedan från svaren på dessa frågor. Varje rehabilitering skräddarsys efter den enskilde patientens behov, prioriteringar och egna önskemål. Det är för oss en självklarhet att lyssna på våra patienter och vara mycket lyhörda på vilka svårigheter som finns. Utifrån denna kunskap försöker vi inte bara lösa existerande problem utan en stor del av vårt arbete går ut på att förebygga framtida skador/förslitningar och andra svårigheter.

EX-Centers team följer många av sina patienter genom hela livet och vi har patienter i alla åldrar. Teamets långa erfarenhet gör att vi kan lära från tidigare generationer och undvika att misstag upprepas.

Vi följer våra patienter från föräldrastöd för det lilla barnet, dagisstart, skola, högre studier, yrkesliv, flytta hemifrån, bilda familj och till sist åldrandets utmaningar. Alla olika faser i livet behöver olika typer av stöd, en del medicinska och andra icke-medicinska. Vi rehabiliterar våra patienter för att klara allt från det nödvändigaste (äta, klä på sig, gå på toaletten) till att fungera i yrkeslivet samt kunna börja eller fortsätta med hobbys och fritidsaktiviteter.

Behandlingar och stöd som EX-Center kan erbjuda:

Läkare
Med hjälp av röntgen och andra undersökningar kartlägger och utesluter EX-Centers läkare olika anledningar till smärta eller andra medicinska problemställningar. Han skriver ordinationer för eventuella proteser/ortoser eller specialanpassade hjälpmedel. Läkaren ger, i samråd med övriga medlemmar i teamet, underlag för ställningstagande till operation. Läkaren tar även ställning till om andra specialister behövs.

Arbetsterapi
Våra arbetsterapeuter kan hjälpa till med ergonomi och att hitta alternativa sätt att utföra en aktivitet samt bostads-, bil- och arbetsplatsanpassning. De ger även ADL-träning, med eller utan protes och provar även ut specialanpassade hjälpmedel. Kunskap om armproteser finns i teamet.

Fysioterapi
På grund av patienternas extremitetsavvikelser måste kroppen kompensera genom att arbeta i för kroppen ogynnsamma ytterlägen. I längden leder detta ofta till smärtproblematik. Våra fysioterapeuter är specialinriktade på smärta och skador som beror på kompensatoriska rörelser. Vi arbetar även med förebyggande träning. Kunskap från gåskola finns i teamet.

Psykolog
EX-Centers psykolog är ett stort stöd till föräldrar som ska bearbeta situationen med att ha fått ett barn med multipla extremitetsavvikelser. Psykologen vägleder också nyskadade patienter som ska försöka anpassa sig till ett liv utan armar eller ben. Även personer med medfödda skador kan behöva mycket stöd av psykolog. Det gäller inte minst våra patienter med neurosedynskador som ofta lever med barndomstrauman efter att ha blivit övergivna av sina föräldrar och i många fall for väldigt illa på statliga institutioner. 

Ortopedingenjör och ortopedtekniker
EX-Center har också tillgång till ortopedingenjörer och ortopedtekniker.

Intyg
Då vår kunskap om patienternas problem och behov är långt större än den kunskap som finns hos vårdcentraler och andra vårdgivare skriver vi även intyg för ansökningar om olika stödformer såsom: 
  • personlig assistens
  • bilstöd
  • sjukersättning
  • bostads- och arbetsplatsanpassning
  • Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning
  • vårdbidrag m.m.

Rehabteamet803
811