Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Forskning

Pågående avhandling
Shadi-Afarain Ghasemi Jahani MD.”Funktion hos vuxna patienter med thalidomidembryopati avseende förflyttning, dagliga aktiviteter och påverkan på livskvalitet”.  

Pågående forskning
EX-Center bedriver, i samarbete med Karolinska Institutet ett forskningsprojekt med titeln ” Utvärdering av livskvalitet hos personer med multipla extremitetsavvikelser”. Syftet med studien är att få veta hur personer med multipla extremitetsavvikelser upplever sin livskvalitet. Projektansvarig är Helene Alexanderson, Med dr, leg sjukgymnast vid Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset. Från EX-Center ingår Anita Stockselius och Marie Wikström.

Nyligen avslutat projekt
FfdN har i samarbete med EX-Center drivit ett treårigt hälsoprojekt vilket finansierades av medel från Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet var att utarbeta metoder och arbetsredskap för att förbättra hälsan hos personer med multipla extremitetsavvikelser.

Exempel på tidigare forskning av eller i samarbete med EX-Center:

Ehrsson HH, Rosén B, Stockselius A, Ragnö C, Köhler P, Lundborg G. Upper limb amputees can be induced to experience a rubber hand as their own. Brain 2008; 131(12): 3443-3452  [PubMed]

K. Ylimäinen, A. Nachemson, K Sommerstein, A Stockselius, L Norling Hermansson.  Health-related quality of life in Swedish children and adolescents with limb reduction defiency.   Acta Paediatrica 201099 pp. 1550-1555.

Laura Schmalzl, Erik Thomke, Christina Ragnö, Maria Nilseryd, Anita Stockselius and H. Henrik Ehrsson. "Pulling telescoped phantoms out of the stump”: Manipulating the perceived position of phantom limbs using a full-body illusion. Frontiers in Human Neuroscience  2011 Volume 5 Article 121.

Laura Schmalzl PhD, Christina Ragnö MSc and Henrik Ehrsson MD, PhD.  An Alternative to Traditional Mirror Therapy  Illusory Touch Can Reduce Phantom Pain When Illusory Movement Does Not. Clin J Pain 2013;00:000-000.

Laura Schmalzl, Andreas Kalckert, Christina Ragnö, and H. Henrik Ehrsson. Neural correlates of the upper hand illusion in amputees: A report of two cases. Neurocase, 2013 DOI: 10. 1080/13554794.2013.791861.
Strömland K. Genetic diseases of the eye. New York: Oxford university press; 2012. ISBN 978-0-19-532614-7. 

Miller T, Strömland K. What can we learn from the thalidomide experience: an ophthalmologic perspective. Curr Opin Ophthalmol, 2011:22(5):356-364.

Miller MT, Ventura L, Strömland K. Thalidomide and misoprostol: Ophthalmologic manifestations and associations both expected and unexpected. Birth Defects Res Part A Clin Mol Teratol. 2009:85(8):667-76.
Miller MT, Strömland K, Ventura L. Congenital aberrant tearing: a re-look. Trans Am Ophthalmol Soc 2008:106:100-15. 

Miller MT, Strömland K, Ventura L, Johansson M, Bandim JM, Gillberg C. Autism with ophthalmologic malformations: the plot thickens. Trans Am Ophthalmol Soc 2004:102:107-20; 

Strömland K, Philipson E, Andersson Grönlund M. Offspring of male and female parents with thalidomide embryopathy: birth defects and functional anomalies. Teratology 2002:66(3):115-21.

Miller MT, Strömland K. Teratogen update: thalidomide: a review, with a focus on ocular findings and new potential uses. Teratology 1999:60(5):306-21.

Miller MT, Strömland K, Gillberg C, Johansson M, Nilsson EW. The puzzle of autism: an ophthalmologic contribution. Trans Am Ophthalmol Soc 1998:96:369-85. 

Strömland K, Nordin V, Miller M, Akerström B, Gillberg C. Autism in thalidomide embryopathy: a population study. Dev Med Child Neurol 1994:36(4):351-6.

Strömland K, Miller MT.  Thalidomide embryopathy: revisited 27 years later. Acta Ophthalmol (Copenh) 1993:71(2):238-45.

Strömland K, Miller M. Ocular Teratology. Duane's Foundations of Clinical Ophthalmology. Philadelphia: JB Lippincott; 1993, pp 1-29.

Strömland K, Miller MT. Refractive evaluation in thalidomide embryopathy. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 1992:230(2):140-9.

Miller MT, Strömland K. The study of malformations "by the company they keep". Trans Am Ophthalmol Soc 1992:90:247-60. 

Miller MT, Strömland K. Ocular motility in thalidomide embryopathy. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 1991:28(1):47-54.

Strömland K, Miller M, Cook C. Ocular teratology. Surv Ophthalmol 1991:35(6):429-46.

Rehabteamet802
819