Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Film om blodtrycksmätning i benet

Rehabteamet868
870
876
896