Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Hälsa & livsstil

Föreningen för de Neurosedynskadade har tillsammans med personal från EX-Center drivit ett treårigt hälsoprojekt (2013-2016) som finansierades av Allmänna Arvsfonden. Deltagarna i projektet (personer med multipla extremitetsavvikelser) fick genomgå en årslång utbildning med fokus på hälsa, motion och kost. Syftet med projektet var att få kunskap om hälsoförebyggande arbete för personer med multipla extremitetsavvikelser. Denna kunskap ska införlivas i EX-Centers arbete för att vi på ett ännu bättre sätt ska kunna arbeta med friskvård och hälsopromotion. Vi kommer att lyfta fram ett hälsotänk i våra patientkontakter.

Rehabteamet803
813