Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Hälsa & livsstil

Föreningen för de Neurosedynskadade har tillsammans med personal från EX-Center drivit ett treårigt hälsoprojekt (2013-2016) som finansierades av Allmänna Arvsfonden. Deltagarna i projektet (personer med multipla extremitetsskador) fick genomgå en årslång utbildning med fokus på hälsa, motion och kost. Syftet med projektet var att få kunskap om hälsoförebyggande arbete för personer med multipla extremitetsskador. Denna kunskap ska införlivas i EX-Centers arbete för att vi på ett ännu bättre sätt ska kunna arbeta med friskvård och hälsopromotion. Vi kommer att lyfta fram ett hälsotänk i våra patientkontakter.

Rehabteamet803
813