Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Vägledning i vården

Tips och råd för dig
med multipla extremitetsavvikelser
i dina möten med vården.


Framtagna av EX-Center 
och Föreningen för de Neurosedynskadade
tillsammans med våra medlemmar/patienter.

Rehabteamet868