Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Vägledning i vården

Tips och råd för dig
med multipla extremitetsavvikelser
i dina möten med vården.


Framtagna av EX-Center 
och Föreningen för de Neurosedynskadade
tillsammans med våra medlemmar/patienter.

Rehabteamet868