Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Vägledning i vården

Tips och råd för dig

med multipla extremitetsavvikelser

i dina möten med vården.


Framtagna av EX-Center 

och Föreningen för de Neurosedynskadade

tillsammans med våra medlemmar/patienter.

Rehabteamet868