Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Diagnoser

Vissa diagnoser kan försvåra direkt men också indirekt. Det kan till exempel vara om du råkar ut för att bryta ett ben i kroppen, får artros eller om du har eller förvärvar en syn- eller hörselnedsättning. 

Rehabteamet868
871