Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Diagnoser

Vissa diagnoser kan försvåra direkt men också indirekt. Det kan till exempel vara om du råkar ut för att bryta ett ben i kroppen, får artros eller om du har eller förvärvar en syn- eller hörselnedsättning. 

Rehabteamet868
871