Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Bakgrund

Det fanns i början av 90-talet ett stort behov av ett nationellt center för multipelt extremitetsavvikelser. Orsaken till detta behov går tillbaka till början av 60-talet då neurosedynkatastrofen var ett faktum. För att hjälpa de neurosedynskadade barnen, många med allvarliga multipla extremitetsavvikelser, koncentrerades deras vård till Eugeniahemmet på Karolinska Sjukhuset i Solna. Där samlades erfarenheter och kunskaper om neurosedynskador och om multipla extremitetsavvikelser under nästan två decennier. I slutet av 70-talet decentraliserades vården i Sverige och de kunskaper som byggts upp spreds ut eller till och med försvann.  År 1993 startade Röda Korsets Sjukhus och Föreningen för den Neurosedynskadade (FfdN) samarbetsprojektet EX-Center. Anledningen var att kunna hjälpa personer med multipla extremitetsavvikelser i hela Sverige och förhindra att all den ackumulerade kunskapen från Eugeniahemmet skulle gå förlorad. Mellan 1 januari 2014 till sista augusti 2018 drevs EX-Center av Bräcke Diakoni och FfdN. Efter Region Stockholms upphandling av verksamheten driver FfdN EX-Center tillsammans med Aktiv Ortopedteknik sedan 1 september 2018.

Rehabteamet802
815