Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Neurosedynbedömningar

Trots att det har gått ungefär 50 år sedan neurosedynkatastrofen finns det fortfarande enstaka personer som inte har fått en diagnos, som undrar om de är neurosedynskadade eller inte. Det finns ett flertal andra diagnoser som ger liknande skador. Det kan vara viktigt för individen att få besked om vad som har orsakat just hans/hennes skador. För att fastställa om individen har en neurosedynskada eller inte måste en så kallad neurosedynbedömning genomföras.  EX-Center är den enda institution som har medicinsk kompetens och godkännande från svenska staten och AstraZeneca att utföra neurosedynbedömningar. Detta genom ortopedspecialist Dr Shadi-Afarin Ghassemi Jahni. Hon är utsedd av AstraZeneca och svenska staten att bedöma neurosedynskador.   
EX-Center har genomfört neurosedynbedömningar på personer från bl.a. Sverige, Finland, Irland, Spanien och England.  

Om du är i behov av en neurosedynbedömning, kontakta EX-Centers koordinator Marie Wikström på telefon 08-55 10 87 00 eller mail info@ex-center.org 

Rehabteamet803
814