Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Sjukhusvistelse (slutenvård)

Att vårdas på sjukhus kan bli aktuellt antingen om det är ett planerat ingrepp, vid en behandling eller att det blir akut i samband med skada eller sjukdom. 


För målgruppen

Det finns några saker som kan vara bra att tänka lite extra på inför en tid på sjukhus. Personalen på sjukhuset kan inte alltid ge den hjälp som du är van vid hemma. Har du stora hjälpbehov och assistans i vardagen, så kan det bli aktuellt med det även under sjukhustiden. Det är ingenting som man normalt har rätt till, utan det bedöms från fall till fall. Frågor kring det här kan besvaras av ditt assistansbolag. Har du särskilda hjälpmedel som behövs för att klara vardagen på hemmaplan, se till att ta med dem i den utsträckning det är möjligt. 

Tips som kan underlätta

Inför hemgång

Efter ett ingrepp eller operation kan det under en period bli extra besvärligt att klara av att göra saker som du tidigare klarat. Tänk igenom vilka hjälpmedel som kan behövas vid hemgång för att underlätta vardagen. 

Om du behöver personlig hjälp efter tiden på sjukhus, är det viktigt att ta tag i det så tidigt som möjligt. Det behövs en viss framförhållning för att planera så att det fungerar. Om ingreppet är planerat så kan det vara bra att i förväg prata med kommunens biståndshandläggare. 

Om du på sjukhuset inser att du kommer att behöva hjälp, så prata med sjukhusets kurator eller ansvarig sjuksköterska så kan hon hjälpa till att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare. 

Rehabteamet868
873
889