Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Förebildsverksamhet

EX-Center arbetar mycket med förebilder. Med hjälp av vårt stora kontaktnät genom FfdN kan vi matcha patienter med en eller flera förebilder med samma typ av skada som patienten har och som redan har gått igenom det som patienten just nu står inför. Varje patient får under sin vistelse på EX-Center träffa en eller flera förebilder.

Rehabteamet803
812