Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Klimakteriet

Klimakteriet eller övergångsåldern är en naturlig del av åldrandet. Det som främst händer är att östrogenproduktionen går ner, vilket kan det leda till följande symtom: 

  • Värmevallningar
  • Plötsliga svettningar
  • Sömnproblem
  • Humörsvängningar
  • Nedstämdhet
  • Torra slemhinnor
  • Urinvägsbesvär
Eftersom hormonnivåerna förändras under klimakteriet så kan skelettet lättare kalkas ur vilket kan leda till benskörhet som i sin tur kan leda till att det är lättare att bryta ben i kroppen.

För målgruppen

För kvinnor med extremitetsavvikelser som går igenom klimakteriet kan svettningar upplevas extra besvärliga. Många upplever att de redan svettas mer än genomsnittet. För att få råd om vad du själv kan göra finns mer information under avsnittet om svettning. 
Eftersom benskörhet kan utvecklas under klimakteriet kan det vara viktigt att göra extra kontroller för att undvika att frakturer uppstår. Det finns mer information under avsnitten frakturer och benskörhet. 

Tips som underlättar 

Om dina klimakteriesymptom blir så pass besvärliga att de påverkar vardagen negativt så ta kontakt med vårdgivare eller gynekolog för att få råd kring vad som kan göras för att underlätta. 

Rehabteamet868
872
883