Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Tillgänglighet/bemötande

När det gäller den fysiska tillgängligheten som kan bli besvärlig i din kontakt med vården, handlar det kanske främst om de nivåskillnader som kan uppstå. Det kan handla om tillgängligheten till undersökningsapparatur och britsar som till exempel gynekologstol, toaletter och så vidare. Här får du i möjligaste mån själv försöka ta reda på hur det fungerar på just den enhet du ska besöka för att få vård eller behandling. 

Ett återkommande problem är att personer med funktionsnedsättning inte blir sedda eller bemötta som egna personer. Många väljer till exempel att prata med assistenten, kompisen eller ledsagaren istället för att rikta frågor direkt till dig. Detta handlar oftast om osäkerhet och okunskap. För att undvika att hamna i den här typen av situation, så ta själv första steget och tala om vad du vill och vad som fungerar för dig. 

Bild på rullstolramp

Rehabteamet868
874
895