Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Remissförfarande

För patienter som bor inom Region Stockholm

Patienter som bor inom Region Stockholm behöver ingen remiss för att komma till EX-Center. EX-Centers koordinator kan hjälpa patienter att komma i kontakt med ortopedläkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och psykolog. Det går även bra att kontakta dem direkt. 


För patienter som bor utanför Region Stockholm

I och med patientlagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015, är det möjligt för patienter som är bosatt utanför Region Stockholm att komma till EX-Center utan en specialistvårdsremiss från hemregionen. Enligt denna lag har patienten rätt att söka öppen specialistvård i annan region utan särskild remiss, förutsatt att hemregionen inte kräver en specialistvårdsremiss för vård inom regionen. Finns ett sådant remisskrav gäller detta även då patienten söker motsvarande vård i annan region. Det finns tyvärr fortfarande regioner som har remisskrav för öppen specialistvård inom regionen och därmed även för att komma till EX-Center.  Ta kontakt med oss så försöker vi att hjälpa till.

Remiss önskvärd
Även om regionen inte har något formellt remisskrav vill vi att patienten har en remiss från vårdcentral/husläkare. Det underlättar både för EX-Center och patienten om vi vet vart vi ska skicka remissvar och journalanteckningar. Det förenklar även eventuell uppföljning av vården på hemmaplan. 

Oavsett om patienten har remiss eller inte ska hemregionen stå för kostnaderna för vården. Om patienten erhållit en specialistvårdsremiss på hemregionens initiativ bekostar de även patientens resa, kost och logi under vistelse hos oss. Har patienten husläkarremiss eller specialistvårdsremiss på patientens egen önskan måste patienten betala dessa kostnader själv. 

Hur erhåller patienten en specialistvårdsremiss av medicinska skäl?
En specialistvårdsremiss innebär att en specialistläkare inom exempelvis ortopedi, handkirurgi eller (re-)habilitering i patientens hemregion utfärdar en remiss till EX-Center. Specialisten måste tillhöra ett större lasarett eller universitets-/regionsjukhus. Klinikens verksamhetschef måste även skriva under remissen. 

Specialistvårdsremissen (av medicinska skäl) täcker kostnader för: 
  • resa till och från EX-Center med tåg, flyg eller bil (statlig milersättning)
  • boende och ibland mat.
  • resor till och från flygplats/tågstation till boendet. Remissen täcker även resor från boendet på hotell Mörby till behandlingssessionerna på EX-Center och tillbaka igen. Det är dock en egenavgift på varje taxiresa. Alla andra resor får patienten betala själv. 
Om patienten behöver en assistent med sig under besöket ska detta framgå av specialistvårdsremissen. 

Rehabteamet803
809