Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskadorRehabteamet804