Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Kosthållning

Att ha en sund och bra kosthållning är viktigt. Det finns flera bra råd och genom att ta kontakt med en dietist så kan du få bra tips kring vad och hur du kan äta för att må bättre. Ett mått som ofta används för att räkna ut om en person är under- eller överviktig är BMI (Body Mass Index). Eftersom modellen bygger på ett samband mellan en persons vikt och längd, kan det vara svårt att få ett rättvisande värde om du saknar extremiteter. På region Skånes hemsida finns en kalkylator där man kan lägga in att man saknar armar, ben eller delar därav. Rehabteamet868
874
891