Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Patientcentrerad vårdMänniskovärdesprincipen är en självklar del av EX-Centers arbete. Principen innebär att alla människor är lika mycket värda och har rätt till vård oavsett ålder, kön, utbildning, social eller ekonomisk ställning.

Autonomiprincipen är en ledstjärna för EX-Centers arbete. Den innebär att patienten har rätt till självbestämmande och att behandlingen så långt möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten. Patientens önskemål och prioriteringar är alltid i centrum.

EX-Centers personal har genom att träffa många patienter med liknande skador tillskansat sig en unik erfarenhet om vad för typ behandling och träning som fungerar för de skador som finns hos de multipelt extremitetsskadade. Med utgångspunkt från detta utformar EX-Center rehabiliteringen i samråd med patienten och på vetenskapliga grunder.

Rehabteamet803
810