Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Dosering av läkemedel

Vid dosering av läkemedel är det en rad parametrar som påverkar effekterna av medicinen. Det handlar sammantaget om kön, ålder, vikt, andra läkemedel, andra sjukdomar, njurfunktion och rökning. 

Vid omfattande extremitetsavvikelser så kan dosen behöva justeras. Beroende på vilken medicin som ska tas, så kan vårdgivaren ordinera en låg dos som gradvis ökas tills effekten är uppnådd. I andra fall så krävs ett omgående resultat och därför sätts en standarddos in som vårdgivaren sedan kan trappa ner om biverkningarna blir för stora. 

Det viktiga är att du pratar med din vårdgivare om hur du mår av medicineringen så att den kan justeras för att uppnå bästa möjliga effekt. 

Rehabteamet868
873
886