Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

Jan Lindblad

Jan Lindblad är Leg. Arbetsterapeut och arbetar sedan 
november 2020 på Armprotesmottagningen och EX-Center på Aktiv Ortopedteknik. Dessförinnan har han arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Rehab Station Stockholm i huvudsak med ryggmärgsskador.

Telefon: 08-624 95 50


Rehabteamet802
820
825