Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Katarina Bergman Bodén


Katarina är leg. fysioterapeut och arbetar sedan september 2018 på Gåskolan på Aktiv Ortopedteknik och ingår också i EX-Centers team för utredning, bedömning och behandling av individer med multipla extremitetsskador. Hon arbetade tidigare på Gåskolan på Dalens sjukhus i Stockholm.

Telefonnummer: 08-624 95 50 Rehabteamet802
820
827