Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Katarina Bergman Bodén (föräldraledig)


Katarina är leg. fysioterapeut och arbetar sedan september 2018 på Gåskolan på Aktiv Ortopedteknik och ingår också i EX-Centers team för utredning, bedömning och behandling av individer med multipla extremitetsavvikelser. Hon arbetade tidigare på Gåskolan på Dalens sjukhus i Stockholm.

Telefonnummer: 08-624 95 50 Rehabteamet802
820
827