Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsavvikelser

För remittenter

Remiss till EX-Center ställs via
Take Care,
Amputations- och Dysmelicentrum
eller
Pappersremiss skickas till:
Aktiv Ortopedteknik
Amputations- och Dysmelicentrum
"EX-Center"
Box 4041
169 04 SOLNA

Shadi-Afarin Ghassemi Jahani

Shad-Afarin Ghassemi Jahani, MD/ PhD, är överläkare och specialist i ortopedisk kirurgi.  Sedan 2019 driver Shadi det privata företaget Ortopedspecialisten SH i Västra Frölunda. Hon är bosatt i Göteborg.

Shadi disputerade 2016 vid Sahlgrenska akademin, avdelningen för ortopedi och har skrivit sin doktorsavhandling om Neurosedynskadade personer i Sverige Hon är sedan hösten 2020 knuten till EX-Center som neurosedynexpert och arbetar som konsult vid behov. Shadi är utsedd av AstraZeneca och Svenska staten/regeringen att göra neurosedynbedömningar.
 
Shadi har tidigare arbetat som specialist inom ortopedisk kirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (2002-2006), Kungälvs sjukhus (2006-2015) och Frölunda Specialistsjukhus (2015-2017). Mellan 2017 och 2018 har hon arbetat som a överläkare vid Centre for Advanced Reconstruction in Extremities (CARE) och osseointegration-enheten/ortopedavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Rehabteamet802
820
831