Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

Zewar Al Dabbagh

Zewar Al Dabbagh är läkare på EX-Center, Armprotesmottagningen och Gåskolan på Aktiv Ortopedteknik/rehab, Zewar är specialist i ortopedi och har doktorerat i traumatologi. 
Han har arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset sedan 1987 med inriktning på trauma och amputationskirurgi. Sedan 2013 arbetar han på Aleris Specialistvård-Sabbatsbergs Sjukhus med ansvar för fotkirurgi. 
Rehabteamet


802
820
822