Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador

David Chalom

David Chalom är ortopedläkare på EX-Center, Armprotesmottagningen och Gåskolan på Aktiv Ortopedteknik/rehabilitering, 
Rehabteamet802
820
822